INFORMACE O ÚČTU

Transparentní účet u FIO Banky:

2802080355/2010

Zde je odkaz na Transparentní účet

EUR ÚČET

2802080356/2010

Zde je odkaz na Transparetní EUR účet

IBAN:CZ4820100000002402080356

BIC:FIOBCZPPXXX


Chcete-li Bojujeme pro Tomáška podporovat pravidelně, nastavte si trvalý příkaz. Libovolnou částku můžete zaslat i jednorázově. Pokud zrovna nemůžete poslat peníze, budeme rádi i za sdílení ostatním.Radí příjmeme Vaše výrobky do aukce,kde vytežek půjde na transparentní účet Tomáška.

Sbírku organizuje:

Bojujeme pro Tomáška z.s,Jana Škody 192/9,Ostrava-Dubina,700 30

IČO: 14028662

Spolek byl zapsán dne 6.12.2021,spisová značka L 19982 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Sbírkové povolení číslo: VŽ/27282/2021

Účel spolku:

Základním účelem spolku je podpora léčby a pořizování zdravotních pomůcek pro osobu postiženou spinální muskulární atrofií, konkrétně pak pro Tomáše Fialu narozeného dne 30.12.2019. Účelem je rovněž zajištění potřeb nutných k usnadnění běžného života , zajištění potřebné rehabilitace, léčebných výloh , léků a dalších , blíže nespecifikovaných potřeb a pomůcek.

Charitativní a dobrovolnická činnost Rozšiřování povědomí o spinální muskulární atrofii Získávání finančních a věcných darů na podporu účelu spolku

MAJITEL ÚČTŮ:

Bojujeme pro Tomáška z.s.
ADRESA BANKY: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1