Sponzoří

Děkujeme firmám které příspěly Tomáškovi penízky :

Nadační fond M&M Reality příspěl 10tisíc korun

Nadační fond TESCO zaplatil Tomáškovi rehabilitační pobyt v ADÉLI medical centru ve Slovenských Piešťanech.

Firma Galileo Corporation darovalo Tomaškovi 50tisíc korun.Moc děkujeme.

Firma BOBAS.CZ vytvořila,vyrobila a darovala Tomáškovi trička s jeho logem.Moc děkujeme.

Také děkujeme všem lidem,kteří mají dobré srdíčko a Tomáškovi přispěli na transparentní účet jakoukoliv částkou.