Napiště nám!

Těšíme se na Vaše psaní! Odpovíme, jak to bude možné.

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem stránky Bojujeme pro Tomáška z.s.

Provozovatele této stránky jsou manžele Fialovi.

Email: bojujemeprotomaska@seznam.cz

Telefonní kontakt +420 733 468 258